jueves, 11 de abril de 2013

Así se desvalixa unha Comunidade (II)

Falsidade en Acta comunidade propietarios

Para un mellor compresión da lectura das actas, extraio os parágrafos do que para min, á vista da documentación exposta na anterior entrada, considero que se falsificaron para tentar dar unha cobertura legal ao espolio. Algún fixo o  mesmo anos despois: Matas admite la falsificación de actas para pagar a Urdangarín
Después de tomar nota de todos los vocales presentes en esta asamblea, el presidente Sr. Rodríguez Maneiro da lectura al Orden del día, donde se trata de como llevar a cabo los pagos para la construcción de panteones. Siendo estos pagos con cargo a los fondos del dinero perteneciente a la Comunidad de Montes en Man Común de la parroquia de Nebra.

Los vocales acuerdan lo siguiente, fijar una cantidad de doscientas treinta mil ptas. 230.000, considerando esta cantidad suficiente para poder cubrir los gastos de cada panteón.

El presidente dice que le parece bien, pero que quiere hacer la votación de lo que acuerdan porque no todos están de acuerdo.

Se lleva a votación, el resultado es el siguiente: catorce votos a favor, tres votos en contra y uno en blanco. Quedando aprobado por mayoría.
O raro de todo isto é que non conste ningunha intervención dos vogais á vista da orde de pago exposta polo presidente un mes antes pola parroquia. Mala memoria ou non a viron? Un puido ser, dous tamén, pero 20? Ademais obsérvese que 16 asínana.


Obsérvese que esta acta da asemblea Xeral é case calcada á da reunión a Xunta Reitora. Pero aquí xa falamos de máis de 130 comuneiros que, en teoría tampouco preguntaron porque antes da Asemblea o presidente xa os "invitara" a cobrar. Por calar, parece que até calaron os que acudiron ao banco ao día seguinte de que publicase o panfleto.Después de tomar nota de parte de los asistentes a esta asamblea, porque muchos de los asistentes no pasaron e anotarse, puesto que el recinto no permitía amplitud para poder estar toda la gente dentro de él, no fue posible tomar nota de todos.
Estaba ben claro que motivou aos comuneiros acudir en masa por primeira vez a unha asemblea... a defensa da comunidade sempre foi secundario e aos feitos remítome.
Segundo punto. Información a los comuneros de los motivos del retraso del pago a los comuneros, donde en la asamblea celebrada el día veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco*. Se había acordado la construcción de panteones en el cementerio parroquial de Nebra con el dinero de los fondos de la comunidad de montes, pero como varios comuneros ya tienen sus propiedades construidas estos deberán ser indemnizados con la misma cantidad o también todos aquellos que no quieran construir, teniendo todos los mismos derechos a partes iguales.
* Refírense ao acordo tomado pola Xunta Reitora o 12 de marzo de 1995, pero esquecéronse do que aproboua Asemblea Xeral o día 26: Cuarto punto: someter a votación para la construcción de panteones con dinero de la Comunidad. En esta votación los resultados son: votos favorables noventa y seis, votos en contra doce, votos en blanco uno, no presentes trece comuneros en estos momentos. Aí non se falou de repartilo cartos.
El motivo del retraso de estos pagos ya aprobados en la anterior asamblea a la de la fecha de hoy, se motivaron a que en su dicha asamblea no se había fijado cantidad alguna, donde en asamblea de vocales celebrada el día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, los vocales fijaron una cantidad de doscientas treinta mil pts. por cada comunero de montes de la parroquia de Nebra, estos todos a partes iguales.

Donde el presidente dice que no le parecía correcto dar orden de pago al banco, sin que esta cantidad fuera pasada a la asamblea general para dar su conformidad y por eso a convocado a los comuneros para que fueran ellos los que se pronuncien si las daban por aprobadas o no.

Al terminar de dar estas explicaciones somete a votación por lista. El resultado de los que quisieron ejercer su voto fue el siguiente: noventa y cinco a favor de que cada comunero de los que refleja en el censo actualizado en el mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, reciba la cantidad de doscientas treinta mil pts. estos todos a partes iguales con cargo a los fondos de la Comunidad de Montes de Nebra, quince votos en contra y uno en blanco y los restantes se abstuvieron.

1 comentario:

Ramón dijo...

Agora entendese un pouco máis porque sodes: Os da Viga Atravesada.
Se nos quedamos co redactado nas actas, parece que o presidente, moi ó seu pesar, viuse obrigado polos vocais e comuneiros a efectualo reparto. Para mi que faltoulles engadir, con gran dor no seu Corazón.
Magoa que os documentos aportados con anterioridade deixen a todos en tan mal lugar, especialmente ao resto de compañeiros e á secretaria. Un dato. ¿Isto non tería nada que ver que sexan cuñados?