domingo, 12 de junio de 2016

E SE ESA REUNIÓN (CLANDESTINA) FOI VERDADE? (3)

Debate que polas graves acusacións que se verteron na Asemblea Xeral do 31 de maio de 1992 que se menciona nesta triloxía non constan na acta, supoño que foi para que as persoas nomeadas non tivesen probas para defenderse, porque testemuñas seguro que non atopaban ningunha como me pasou a mín.

Tal é como teño manifestado isto foi gravado por un comuneiro, copia que me pasou xa que eu ao estar emigrado non puiden acudir.

5º Punto - Outras novas que poidan xurdir. Para ser unha nova que lles puidera xurdir a longa explicación do presidente di todo o contrario.

Presidente: Algún ten algunha idea, que non se falase aquí dela? Ten algunha idea algún? Se non tedes, vou dar eu unha información, que lle fai falta ao pobo.

Vogal F M: Quero contar eu unha, con respecto a ese millón e pico de ptas.

Presidente: Agora vouche a ensinar os documentos que achegou, o BBV a esta directiva, onde di: Solicitamos o estado de movementos, desde o primeiro momento, que se abriu a conta parroquial da Comunidade, até a hora presente. E entón levou por escrito esta solicitude, esixíuselle no seu día, de que "selasen" a entrada daquela solicitude. Así o fixeron, e dixeron. Eu estaba alí presente, con quen me encarguei de levar este tema, dixéronme: «Ben, pero vostede non crea, que llo imos a dar en 8 días, isto é cousa de 5 ó 6 meses, que antes non podemos. Porque non está soamente nos nosos arquivos, está no... de Madrid. Está no arquivo central de Madrid, e hai que "rebuscar" no arquivo central, e aquí nestoutro, para facer todas as operacións».

Díxenlle: Ben de acordo. Aquí aprobouse nunha Asemblea, porque o escrito mesmo o falamos á asemblea, do que se trataba, mostrouse a solicitude. E hai que obedecer á Asemblea, non é soamente hoxe. Eu aquí representante da parroquia de Nebra. Se non que a parroquia de Nebra é constituínte. Dixéronme: Pois non se preocupe, que non lle faltan.

Ben fun varias veces ao Son. Dicíanme: Aínda non..., aínda non..., aínda non..., aínda non». E dispuxemos o día 8 ó 9 deste mes que estamos, que se termina hoxe. En ir unha comisión de homes aquí, que foi dous vogais e máis eu, ao BBV, a ver que nos propoñían a estes fins. E entón chegamos alí. Está por aí Maneiro.

Chegamos alí, e díxonos: «Aquí está a documentación, o que non está é "xestionada" para que vostedes a entendan, tal cal a mandou Madrid, e se lla remitimos así non a entenden. Temos que clarificala aquí no BBV, responsabilizarnos nós do que facemos para dárvola a vós».

Díxenlle: Ben de acordo. E entón, o que entregou o BBV, foi isto, estes papeis que hai aquí, e máis, estoutros "pouquiños" que hai aquí.

Estes "pouquiños" que hai aquí, é unha conta da que eu, quero dar facilidades ao pobo, que colla acompañado a mín, xa que estes papeis, non llos podo dar a ninguén, son o responsable deles. Agora eu quero convidar, ás persoas que manexen un pouco os números, acompañados de min, un día que sexa, que pode un domingo, ou un sábado, ou un venres. Vide tamén aquí, todos os que queiran, e facemos números, e sacamos os resultados.

Eu teño aquí uns resultados, particularmente meus sacados, que son exactos! O resultado que ai nestes papeis, que eu saquei, son números exactos, totalmente exactos do que hai aquí. Pero non é miña a obrigación, de eu á parroquia, enfrontarme como contable, esa non é a miña obrigación.

Eu, o Presidente da Mancomunidade de Montes é para expor á parroquia temas, recoller da parroquia temas etc. Pero levar estado de contabilidade, non. Porque unha, non son especialista no tema, e outra porque non é o cargo, que compete á miña obrigación. E entón, eu como curioso, e como veciño, eu fixen uns resultados, que me deron uns puntos positivos, pero positivos. Agora, vós estades dispostos? Domingo a persoa que queira, para pór mesmo en público.

Eu estou disposto, a vir aquí o domingo cuns cuantos homes, medio día, menos de medio día, entre uns cantos homes facémolo, e sacamos uns cantos resultados positivos e pómolos en público, para que todo o mundo saiba, por onde vai o "tiro". Eu agora, podería abrirme a darvos un resultado meu particular sacado, pero xamais!

Eu son unha persoa que digo, responsables destes feitos para que informedes, non? Non comparto responsabilidade de feitos para informar, ese é o meu dereito.

F M: Pero iso pódese facer facilmente?

Presidente: Totalmente, facilmente, ademais se saísen mal as operacións, entón eu, había de ir a vós..., á totalidade, a vós, e diríavos non. Nós estamos a sacar números erróneos, números positivos, están aquí. E entón estou disposto, se queredes domingo. Domingo, aquí mirar, mirar unha cousa, vouvos a ser un pouquiño máis amplo, sen abrirvos a totalidade, do meu documento.

A min gústame basearme en lóxicas, este é un documento, dun Censor Xurado de Contas..., dun Censor Xurado de Contas, que non é un papel corrente. Un papel de banco, un papel timbrado, un papel responsable, un papel selado polos censores e máis polo Xuíz.É un papel con garantía, un papel para presentar no Tribunal Supremo, e en todos os puntos xudiciais que estea autorizado, para decatarse do que sexa. Entón aquí, vouvos a dar un apartado, deste Censor Xurado, onde é este apartado, falou disto.

Non vos vou a ler todo, que non fai falta, váisevos a ler todo, no día que faga falta, pero non fai falta. Os conceptos, que se detallan no devandito estado, sendo os pagos realizados durante o mesmo período de 10,884.538 pts, detallando... Entender! ...gastos presentados na Directiva anterior! Nós podemos presentar os nosos gastos da Directiva actual, pero non na anterior. Son 10,884.538 ptas., se queredes un bolígrafo, para levar notas, podedes collelo, non hai problema.

F M: De gastos?

Presidente: De gastos, investimento, que se fixo, agora tomar ben nota, hei! 10.884.538 ptas., Este é un escrito que fixo, dous censores xurados de contas. E abaixo di, como consecuencia do expresado movemento de fondo, resulta un superávit. Porqué claro, cando quedan máis millóns dos que se gastaron, hai un superávit..., ou sexa que hai un superávit. E o superávit en período de 21,137.385 ptas., son dos gastos dos 10,000.000.

E entón, que é un superávit, que figuraban a favor da Comunidade, no BBV, en senllas contas. Porque esta é unha conta e esta é a outra conta. Que figuraban a favor da Comunidade no BBV, en senllas contas cos números 137.2 e 52.436, na sucursal do devandito banco, en Porto do Son, cuxo saldo final, é o que detalla, o anexo número 1.

Agora esperar un pouco! Aquí subliña o señor, os señores xurados de contas. O que non nos parece de recibo son as partidas seguintes, 1,800.000 ptas., 225.000 ptas., e 235.000 ptas., que só teñen como soporte os orzamentos económicos formulados, polos realizadores das obras. Nin tampouco as partidas de, 200.000 e 556.000, cuxos pagos se pretenden xustificar, cunhas simples notas sen firma.

F M: Pero houbo partidas de 200.000 ptas.?

Presidente: Todo isto..., todo isto..., todo isto son notas, dun señor Censor Xurado de Contas, para eles certificar isto. Non certifican, se non tiñan idea. O recibiu todo isto, sen xustificación algunha.

F M: Pero duascentas e pico de mil ptas., aparece sen firma...?

Presidente: Non, non, pero mira... Mira, sen xustificar, diñeiro se xustificar. Paco e máis todos, diñeiro sen xustificar, sen xustificación ningunha son, 1,800.000. Sen xustificar hai 1,800.000, que non se sabe delas, 225.000, que non se sabe delas, 235.000, que non se sabe delas, 200.000, que non se sabe delas, e 556.000 que non se sabe nada. Así certifícano os censores xurados de contas.

- Nota: Eses datos están extraídos da documentación que achego, que foi entregada polos anteriores xestores cando resultou elixido este presidente, e que colleu quen quixo. Dado que ningún dos presentes dixo nada, está claro que non lle interesou ter "papeliños".

Agora vouvos a dicir un pouco en claro. Ter un pouco de orde! Despois hai, en canto houbo esta conta. Houbo un gasto desta conta "un debe". Porque os bancos teñen o "debe" e o "haber. O "debe" é o que se paga, e o "haber é o que queda. No tempo desta conta houbo de gastos, 5,324.764 ptas.

E agora estes son traballos feitos por min para que se xustifiquen, hei, coidado! Agora de momento, non vos vou a dicir as diferenzas, vouvos a dicir datas e iso di desde o 7-4-80 ao 17-9-91, desde o 17 de Abril de ano 1980 ao 17 de Setembro do ano pasado, que nós saímos. Esta directiva, saíu elixida o día 10 de Agosto.

F M: Dez anos, máis ou menos.

Presidente: Dez anos máis ou menos. Non vos digo a totalidade do capital, por que non volo debo dicir, para que vós non digades, responsabilízase do capital que se xuntou, nesa directiva? Eu informo por exemplo sobre uns números e entón din: Veliña dixo que houbo isto. Eu quero facer ver..., eu quero facer ver, que así son as cousas. E entón houbo, desde 17-4-80 ao 17-9-91. Porqué desde o 88, non houbo ningún "debe" porque non houbo movementos de execución de obras, nin doutras cousas. E entón desde o 7-4-80 ao 14-9-91, porque recibimos as contas até o día... hai un gasto de 33 MILLÓNS!!!

F M: Gastos?

Presidente: Si, non te asustes. Un gasto. Un "debe" do banco. Hai un "debe" do banco, unha responsabilidade do banco que di o cliente sacou do banco. "O CLIENTE SACOU TRINTA E TRES MILLÓNS OITOCENTAS NOVENTA MIL TRESCENTAS TRECE PTAS."!!!

Así que mirar, aquí hai persoas, que ao meu me consta, no medio deste grupo, que manexan bastante ben os números. Eu quero con eles facer compañía e quero sacar uns resumos, uns extractos reais do que o banco, responsabilízasenos ante a parroquia. Segundo a solicitude que nós fixemos. Eles remitiron todo o que pedimos, hai constancia disto. Agora en parte díxenvos, o que o banco xustifica que foi renovado, agora sobre números á parroquia.

Eu fixen varios números, e nalgúns xa vin erros, e repetinos, ata que saíron. Pero agora os números exactos, de ingresos totais foron. Eu en primeiro lugar, crin que eran 60,000.000, os meus números ían dando e até repetín. Non é verdade, porque eu repetín varias veces porque eu tiña equivocacións nisto, con isto. E entón eu sumaba o gasto total de aquí co gasto total de alí, pero esta conta pechada "cona" e pechouse xustamente no mesmo ingreso que se fixo cando se abriu. E entón, aquí non había nada "cona" e sumaba. Eu sumaba isto. Eu sumaba mal, eu antes de falar convosco, eu sumaba "cona". Pero volvín outra vez a facer, e non sumei. E entón os gastos, os ingresos totais..., os ingresos totais, imos ver...

Os ingresos totais desde o 7-4-80 até o 17-9-91. Os ingresos totais que houbo, en movementos de bancos, se houbo máis ou menos, eu non o se, pero en movementos de bancos, xustifica o BBV que houbo, 65.491.695.

Así que mirar, eu agora non retrocedo a estas explicacións que vos quero ter ao día delas porque sodes comuneiros como eu. A estas explicacións que vos dei, que vos acompañen a todas estas persoas que manexan os números. Eu tampouco os manexo moi ben, pero como aquí non hai máis que sumas e restas, e están bastante fáciles que se coñecen, e como o banco pronúnciase coas claves.

Porque o banco ten claves cos movementos e entón polas claves saen. Os bancos ou as contas veñen por tal sitio ou por tal sitio. Pero se os outros saben a clave agora a suma e réstaa, pois nas columnas, atópanse o "debe" ou o "haber", e iso é máis fácil. Pero as claves, é máis difícil! Eu coñezo as claves por exemplo, deste movemento do BBV, e ao coñecelas, explico como ou onde foi parar o tema. Pero esta é unha operación que a xente da parroquia de Nebra, que sexa humilde, obrigatoriamente sexa curiosa, non avariciosa.

Aquí estou á beira de todos vós, para acompañarvos, para que todo o mundo, quede totalmente desenganado. E se se quere, que en público se poña, despois de ser, "rexistrado por nós". Se é que se pon en público ponse. Se non se quere, que se poña en público, os interesados sábeno.

Dirixíndose a F M: Quedamos para o Domingo?

F M: E todas esas persoas?

Presidente: Que veñan por aí, aquí as portas, Deus quixérao mellor que se lle pechasen á parroquia. Non se lle pechan a ninguén.

F M: Non se pode falar, nin gritar, nin nada. Hai que estar atento a isto.

Presidente: Atento a isto. Se neses momentos se queremos vir teñamos o "pico" pechado e cos "miolos" abertos. Porque se vimos, co "miolo" pechado e coa lingua aberta, non imos facer nada. Así que mirar, aínda non terminamos temos cousas de que informar. Aquí hai outro tema, que o debemos de escoitar todos, porque todo isto é dependencia da parroquia.

Presidente á secretaria: A que hora, vimos, os que queiran vir? Queremos xuntarnos á xente. A que hora vos parece ben xuntarnos á xente? Ás 6 da tarde, ás 5?

Pois ás 5 da tarde. O que queira vir, e o que non. Chegamos aquí e facemos números.

Esa reunión informativa era para celebrala o 7 de xuño. A pregunta do millón é por que XAMAIS a convocou e todo quedou nesa verborrea barata?

Se o cliente (lease ex-directivos denunciados) sacaron eses 33.890.313 de ptas., sen control, por que na Audiencia ou os Censores Xurados non detectaron esa anomalía e si ese demandante, porque os outros parece que non sabían nada porque nin a boca abriron?

Se comencei coa ameaza que lles transmitiu sobre a reunión co xuíz, todo isto cheirarme a can, porque despois de esta reunión, non se soubo máis da querela!!!

No hay comentarios: